JAK UZYSKAĆ POMOC


Aby uzyskać pomoc należy drogą pisemną przesłać wymagane dokumenty na adres Fundacji:

ul. Fabryczna 11
43-100 Tychy

Zestawienie wymaganych dokumentów:

1. Oficjalna prośba do Fundacji zawierająca opis sytuacji rodziny z odręcznym podpisem rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz telefon kontaktowy.

2. Pismo z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej oraz opinię o rodzinie dziecka.

3. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (lub w razie jego braku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka).

4. Podpisane oświadczenie zgody o przetwarzaniu danych osobowych – oświadczenie do pobrania.

5. Aktualne zdjęcie dziecka (standardowe wymiary, "pocztówkowe" 10x15) przesłane drogą mailową na adres kolorowy.swiat.marzen@gmail.com